Tag Archives: ניהול כספים

ניהול כספים חכם – כך תתחילו להרוויח!

אם תבקשו מהאדם הממוצע לדרג את הנושאים החשובים בחייו, מרבית האנשים יציינו את הכסף כאחד מהם. אך אותו פלוני, בסבירות גבוהה, יסבול מהיעדר ידע סביר בכל נושא הניהול הכלכלי האישי. זהו “הדיסוננס הכלכלי” הידוע, שבו רובינו חיים. מצד אחד, החשיבות ברורה. מצד שני, הידע קלוש. התוצאה: יכולת ניהול כספים נמוכה וכפועל יוצא – הפסד של עשרות ואף מאות אלפי שקלים במהלך חייכם, בשל קבלת החלטות לקויה הנובעת מהיעדר ידע. גם שינוי קטן, לכאורה, כמו הזזת תאריך חיוב כרטיסי האשראי שלכם, עשויה להיות שווה לכם אלפי שקלים. אז בואו נראה כיצד גם אתם תעשו זאת נכון.                                                                                                                                                               3D dollar house Continue reading