Tag Archives: ניהול השקעות

ניהול נכון של השקעות לעתיד טוב יותר

המצב בארץ מבחינה כלכלית אינו פשוט ורבים זקוקים לכל אגורה שהם מרויחים רק בכדי להתקיים ולשרוד. עם זאת, לרוב בסביבות העשור החמישי לחייהם מגיעים אנשים ליציבות מסויימת המאפשרת להם לחסוך כסף. אז מתחיל החיפוש אחר הדרכים להשקעה. ישנן דרכים שונות לכך: ניתן להשקיע בשוק ההון באמצעות רכישת מניות באופן עצמאי, פתיחת תכניות חיסכון, או שניתן להשקיע בנדל”ן באמצעות רכישת נכס. בסופו של דבר כל אחד פונה אל התחום המדבר אליו אם הוא מתעקש לעשות זאת באופן עצמאי. עם זאת, ישנם בתי השקעות אשר ניהול השקעות הוא המומחיות שלהם וניתן להפקיד בידם את כל העניין של ניהול תיקי השקעות. Continue reading