Tag Archives: חדר כושר

מכון כושר- לכולם ולכל מטרה

בעבר, נחשבו חדרי הכושר כמתאימים רק לבודי – בילדרים, שמטרתם הבלעדית הינה לפתח את שרירי הגוף. הלקוחות היחידים, כמעט, של חדרי הכושר היו גברים צעירים יחסית, שביקשו להשיג את המראה השרירי הנכסף באמצעות אימוני כח אינטנסיביים. Continue reading