אישה עם פלאפון

שאלות ותשובות נפוצות – ביטול צוואה הדדית ועוד

אנשים אינם ששים להתעסק בכל הקשור אל המוות ולכן פעמים רבות כאשר מגיע הרגע בו הם צריכים להחליט האם לכתוב צוואה או לא, הם מגלים שאין להם מושג וחצי מושג לגבי ההשלכות של אי כתיבת צוואה ואין להם תשובות לגבי נקודות חשובות הנוגעות לכתיבת צוואות או ביטול צוואה הדדית. מאמר זה נכתב כפתח הצצה לעולם החשוב כל כך של צוואות וירושות. הבה נתחיל..

 

ירושה על פי דין או כתיבת צוואה – מה האפשרויות?

נכון להיום יש שתי אפשרויות בכל הקשור אל חלוקת הנכסים לאחר לכתנו. הראשונה היא כתיבת צוואה, כלומר מסמך משפטי חוקי בו אנו מכתיבים בעודנו בחיים את חלוקת הנכסים והכספים שלנו לאחר מותנו. הצוואה יכולה להיעשות בפני עדים, בפני נציג הרשות, בעל פה או בכתב יד. באם אנו מחליטים לא לכתוב צוואה, לאחר מותנו יכנס לתוקף חוק הירושה וחלוקת הירושה תיעשה על פי ירושה על פי דין. כלומר, באם אדם נפטר ללא צוואה, חוק הירושה הוא זה שיקבע את זהות יורשיו, כאשר הענף הראשון כולל את הצאצאים (שיורשים את כל העיזבון) ואם אין צאצאים, הירושה תחולק בין הורי האדם שנפטר והצאצאים שלהם ואם אין את אלו, הירושה תחולק בין הורי ההורים. אם כל אלו אינם קיימים, המדינה זכאית לרשת את כל הונו ונכסיו של הנפטר.

 

חשוב לדעת שבאם הירושה עוברת לצאצאים, בן או בת הזוג ירשו את מחציתו של העיזבון ואילו החלק הנותר יחולק בין הצאצאים. באם מדובר על הענף השני וההורים של הנפטר אינם בחיים, העיזבון שלו יועבר לצאצאים של כל הורה שנפטר (צאצאי האבא וצאצאי האמא). העיזבון תמיד יחולק לחלקים שווים. אם בן או בת הזוג של האדם הנפטר עדיין בחיים ויש יורשים בצד השני, הבן או הבת זוג יקבלו חצי מהירושה ואילו ההורים יקבלו את המחצית השנייה. סדר העדיפות תמיד יהיה הילדים של המוריש, ההורים של המוריש וההורים של ההורים של המוריש.

 

לא קיימת כל חשיבות באם היורשים הם נשים או גברים או באם מדובר על ילד מחוץ לנישואין או במסגרת נישואין. בנוסף, אם הילד מאומץ הוא נחשב בדיוק כמו הילד הטבעי לילד שיירש את הוריו. באם בני הזוג ערכו צוואה הדדית בה הם הורישו זה לזה את נכסיהם, במקרה של פטירה העיזבון יועבר לבן הזוג השני. חשוב לדעת שאם אחד מהצדדים מעוניין לבטל צוואה זו, ביטול צוואה הדדית יכול להיעשות רק כל עוד שני בני הזוג עדיין בחיים וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לבו הזוג האחר על ביטול הצוואה ולדאוג לכל הקשור בנושא ירושה על פי דין.